Za vrijeme zimskih praznika sam se pripremao/la za ispravljanje negativne/nih ocjena
Nisam imao/la negativnih ocjena 24,0%
 
Da 16,0%
 
Ne 60,0%
 
Ukupno glasova: 25
Zatvori prozor